Pokok Doa

POKOK-POKOK DOA – MINGGU, 14 SEPTEMBER 2014

“Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nya lah harapanku.”
Mazmur 62 : 6.

1. Mengucap Syukur untuk :
i. Kasih setia Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita hingga memasuki Minggu Kedua di Bulan September2014.
ii. Setiap pergumulan demi pergumulan yang boleh kita lalui bersama dengan Tuhan serta kekuatan & jalan keluar yang senantiasa Dia berikan kepada kita.
iii. Pelayanan, Keluarga, Pekerjaan, dan setiap Berkat Tuhan yang boleh kita nikmati hari lepas hari.
iv. Kebebasan yang masih diberikan oleh Tuhan untuk Beribadah / Bersekutu dan melayani bersama-sama di Negara Indonesia.

2. Berdoa untuk :
a. Pelayanan para Hamba Tuhan, Majelis serta Badan Pengurus G.K.K.
b. Proses Pergantian Majelis, Badan Pengurus Bagian-bagian, Pos-Pos dan Yayasan-Yayasan Periode 2015 – 2018.
c. Penyusunan Program Tahun 2015 oleh Badan Pengurus sampai tanggal 15 Oktober 2014 yad.
d. Persiapan Seminar Keluarga (dalam rangka bulan Keluarga), Sabtu – 20 September 2014. Tema : Lindungi Anak Anda dari Kejahatan Seksual.

3. Pergumulan SKK II Green Garden. Berdoa untuk Kasus Hukum SKK II yang sampai saat ini masih berlanjut dan memerlukan proses yang masih panjang. Doakan agar penasehat hukum serta tim yang terlibat diberikan kesabaran, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.

4. Berdoa untuk :
a. Kehidupan Jemaat GKK : Pertumbuhan Rohani Jemaat, Pergumulan Keluarga : Masalah Ekonomi dalam Keluarga (Kebutuhan hidup sehari-hari & Pendidikan Anak2), Anggota Keluarga yang belum percaya & Jemaat yang sedang mencari pekerjaan.
b. Jemaat yang sakit di rumah: Sdri. Ruth Sie, Bp. Tan Kim Seng, Ibu Silvia Krisjaya Tarmudji, Ibu Sumiarsi (Ibu Mertua Pdt. Slamet), Ibu Tjing Mey, Bp. Sutedjo Kurniawan, Bp. Jonathan Salam, Ibu Wong Sie Chen.
c. Jemaat yang dirawat di rumah sakit :

5. Berdoa untuk Bangsa & Negara Indonesia :
a. Masa Transisi Pemerintahan SBY & Jokowi.
b. Pembentukan Kabinet Baru
c. Berdoa untuk Keamanan Bangsa & Negara terhadap kelompok Terorisme

One comment on “Pokok Doa
  1. jaya irfan says:

    Sebelumnya Terima Kasih atas Doa dan Dana Sdh berikan kepada Istri Jap Tjok Hon (Fenny), saya selama operasi. Sekarang Masa Pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Membalas Kebaikan Kepada Ibu Pdt Puspa Noviana, Pdt Martin Elvis , Pdt Jeffry Hidajat, Bapak Hilton dan Kepada Bagian Diakonia, Tim Penjuru dan Kepada Siapa Saja Sdh Membantu Memndoakannya dan Dananya. Kiranya Hanya Tuhan Yesus Kristus Membalas Kebaikan Bapak/Ibu . Sekarang Istri Sdh di pindahkan dari Rs. Husada Ke Rs Satrya Negara ( Sebelumnya Namanya Rs. Sunter Agung). di daerah Sunter. Gbu All dari Jaya Irfan dan Keluarga.

Click for larger image